TP Verzuimbeheer

Vorige pagina

TP Verzuimbeheer BV is een landelijk werkend adviesbureau gevestigd te Amersfoort en is gespecialiseerd in het terugdringen en beheersen van verzuim en verzuimkosten bij bedrijven en instellingen vanaf 50 werknemers.

Onze specialisatie ligt met name in de transport, bouw, metaal en (thuis)zorg. Wij hebben de kennis en ervaring om te ondersteunen in het totale verzuimbeleid van een bedrijf of organisatie.

TP Verzuimbeheer BV  is in 2002 opgericht door Teun Prins (56) en is volledig onafhankelijk. Er worden dus geen provisies of vergoedingen van andere bedrijven, tussenpersonen of (zorg) aanbieders ontvangen. Objectiviteit wordt hierdoor gewaarborgd.

Kern van de advisering is het begeleiden en opleiden van bedrijven en instellingen op het gebied van verzuim en aanverwante onderwerpen op een dusdanige wijze dat het verzuim structureel wordt teruggedrongen en de kennis rondom verzuim in de organisatie wordt verankerd.

Hierbij wordt met nadruk rekening gehouden met (nieuwe) wet- en regelgeving, het verhalen van subsidies en het beperken van de financiële risico’s voor de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en de WGA.

De kracht van de aanpak zit in de persoonlijke, praktische en zakelijke benadering waarbij regievoering door de werkgever, kostenbeheersing en kennisopbouw centraal staan. Wij garanderen praktische advisering, structurele begeleiding èn concrete implementatie tegen een redelijk tarief.

‘Persoonlijk, praktisch, zakelijk, onafhankelijk,
transparant, kostenbewust, resultaatgericht’

Verzuim
begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Ziekte en Vroegpensioen
Juridische
ondersteuning

Wij kijken graag naar uw situatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen, vul dan ons formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Naar contact formulier

OF bel ons op 06 517 40 777