Ziekte en Vroegpensioen

Vorige pagina

Hoewel eerder met pensioen gaan al jaren niet meer fiscaal wordt gefaciliteerd en de AOW – gerechtigde leeftijd steeds meer wordt opgeschoven, is het nog steeds mogelijk om eerder met pensioen te gaan.

Als er sprake is van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan Vroegpensionering voor zowel de werknemer als de werkgever een interessante optie zijn. Het voordeel voor de werknemer is dat de re-integratieverplichtingen stoppen, hij/zij zich volledig kan wijden aan het herstel én natuurlijk dat de werknemer vroegtijdig kan gaan genieten van een welverdiend pensioen.

De voordelen voor de werkgever liggen met name in de kostensfeer en zijn evident:

  • Het stoppen van de loondoorbetaling en de overige werkgeverslasten
  • Het stoppen van de (dure) re-integratieverplichtingen
  • Geen instroom in de WGA en dus geen toerekening via de Gedifferentieerde Premie
  • Geen transitievergoeding

Naast de medewerker, partner en werkgever wordt het Pensioenfonds nauw betrokken bij de besluitvorming en het aanleveren van uitgewerkte pensioenberekeningen. Deze berekeningen worden vervolgens gezamenlijk besproken, waarbij ook kan worden gekeken naar een eventuele bijdrage van de werkgever. Het kan zinvol zijn dat er extra specialisten worden ingeschakeld (denk aan een fiscaal jurist), deze worden dan in gezamenlijk overleg ingezet. De rol van TP Verzuimbeheer in het gehele traject is initiërend, ondersteunend en coördinerend.

Gezien de voordelen is het dus belangrijk dat er bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid ook wordt nagedacht over de optie van Vroegpensioen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.

Verzuim
begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Ziekte en Vroegpensioen
Juridische
ondersteuning

Wij kijken graag naar uw situatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen, vul dan ons formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Naar contact formulier

OF bel ons op 06 517 40 777