Operationeel / Strategisch

Vorige pagina

Operationeel

 • Structurele en operationele begeleiding en opleiding van de verzuimcoördinator(en), toegespitst op de eigen verzuimdossiers, zowel op locatie bij de werkgever als telefonisch, schriftelijk en via e-mail.
 • Onder deze begeleiding wordt zowel advisering als concrete implementatie van de adviezen verstaan. Alle acties worden in nauwe samenwerking met TP Verzuimbeheer opgepakt, uitgevoerd en gevolgd.
 • Het effectief en proactief inzetten van de Wet Verbetering Poortwachter (inclusief bewaking wettelijk tijdpad) en het gedegen toepassen van de sociale wetgeving rondom verzuim, met name de Ziektewet en de WGA.
 • Het toepassen van financieringsmogelijkheden en subsidies welke het UWV biedt in het kader van re-integratie van werknemers.
 • Het toepassen op dossierniveau van het ontslagrecht in het kader van verzuim en hiermee samenhangende conflictsituaties. Denk aan procedures via het UWV – werkbedrijf, ontbinding via de Kantonrechter(via advocaat) en ontslag via een Vaststellingsovereenkomst.
 • Begeleiding en advisering van werknemers bij geheel of gedeeltelijk (Vroeg)pensioen in het kader van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • Het signaleren van (en begeleiden bij) verhaalsrecht in het kader van verzuim door ongevallen, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • Het inzetten van wachtlijstbemiddeling via de Zorgverzekeraar van de werknemer.

Strategisch

Vormgeven verzuimbeleid in het kader van het Eigen Regie Model. Denk o.a. aan:

 • Afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Bewustwording bij leidinggevenden inzake WGA en Ziektewet (workshops/presentaties).
 • Inregelen Arbodienstverlening.
 • Sollicitatie en aannamebeleid.
 • Adequate dossiervorming.
 • Aanscherping verzuimreglement en aanpak veelverzuim.

 

 

Verzuim
begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Ziekte en Vroegpensioen
Juridische
ondersteuning

Wij kijken graag naar uw situatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen, vul dan ons formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Naar contact formulier

OF bel ons op 06 517 40 777