De zelfstandige bedrijfsarts

Vorige pagina

De zelfstandige bedrijfsarts

Vanaf 1 juli 2005 mogen bedrijven kiezen hoe ze de Arbozorg (preventie en begeleiding van ziekteverzuim) regelen. Tot die tijd was u verplicht een contract met een gecertificeerde arbodienst af te sluiten. Dit is niet meer nodig, het inhuren van de juiste kennis is voldoende waarbij u aan een aantal spelregels moet voldoen.

TP Verzuimbeheer is voorstander van het omzetten van de reguliere Arbodienstverlening naar een zelfstandige bedrijfsarts. Dit biedt het bedrijf namelijk een aantal grote voordelen en past naadloos in het idee van regievoering door de werkgever.

TP Verzuimbeheer kan u desgewenst adviseren en begeleiden bij de omzetting naar een zelfstandige bedrijfsarts en de inbedding in uw bedrijf. Dit is van belang omdat u een aantal taken zelf zult moeten gaan uitvoeren (regie). Concreet bieden we de volgende ondersteuning en begeleiding:

  1. Het begeleiden bij de opzegging van het contract met de huidige arbodienstverlener.
  2. Het selecteren en voorstellen van een zelfstandige bedrijfsarts.
  3. Begeleiding bij het contracteren van de bedrijfsarts.
  4. Het inregelen van (wettelijke) taken zoals een verzuimspreekuur ‘in company’, verplichte keuringen, het laten uitvoeren van de RIE en melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
  5. Het begeleiden en monitoren van de verzuimcoördinator bij de contacten met de bedrijfsarts.
  6. Het regelmatig met alle betrokkenen evalueren van de verrichtingen van de bedrijfsarts.
Verzuim
begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Ziekte en Vroegpensioen
Juridische
ondersteuning

Wij kijken graag naar uw situatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen, vul dan ons formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Naar contact formulier

OF bel ons op 06 517 40 777