Aanpak van frequent verzuim

Frequent verzuim

Frequent verzuim is bij veel bedrijven een onderbelicht aspect en valt (meestal) buiten het reguliere medische verzuim. Frequent verzuim kan een signaal zijn dat een medewerker niet lekker in zijn vel zit (psychisch/thuissituatie), of ongemotiveerd is voor zijn of haar functie (houding/attitude).

Het is belangrijk dat de aanpak van frequent verzuim een standaard onderdeel is van het verzuimbeleid. Vaak maakt dit verzuim een aanzienlijk deel uit van het totale verzuimpercentage, terwijl het verzuim betreft dat vermijdbaar is. Een structurele aanpak is echter vereist.

Het inzetten van een actieplan voor de bestrijding van het frequent verzuim is vast onderdeel van de dienstverlening. De ervaring leert dat door een strakke  aanpak het frequente verzuim in korte tijd sterk afneemt èn laag blijft.

Aanpak van frequent verzuim

  1. Het inventariseren en analyseren van de frequent verzuimende medewerkers
  1. Het betrekken en committeren van Directie en leidinggevenden
  1. Het uitnodigen van de medewerkers voor een gesprek over oorzaak en achtergrond van het verzuim
  1. Het voeren van de verzuimgesprekken
  1. Het vastleggen van de verzuimgesprekken en het laten tekenen voor gezien door de medewerker
  1. Bij herhaling van het ongewenste verzuim wederom een gesprek aangaan en het dossier verder opbouwen
  1. Het structureel inbedden in de organisatie van de verzuimaanpak (procedures)
Verzuim
begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Ziekte en Vroegpensioen
Juridische
ondersteuning

Wij kijken graag naar uw situatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen, vul dan ons formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Naar contact formulier

OF bel ons op 06 517 40 777