Ziektewet en de WGA: publiek of privaat?

Vorige pagina

Ziektewet en WGA: publiek of privaat?

Sinds 1-1-2014 is de grote werkgever volledig financieel  verantwoordelijk voor instroom van medewerkers in het Vangnet Ziektewet én de WGA (via een gedifferentieerde premie). De instroom in het Vangnet Ziektewet (maximaal 2 jaar) en eventuele doorstroom naar de WGA (maximaal 10 jaar) kan oplopen tot een kostenpost van € 200.000,- per ex-medewerker.

  • De afweging of u bij het UWV blijft (publiek) of het risico zelf gaat dragen (privaat) is complex en kan niet zomaar worden gemaakt. Als u bij UWV blijft betaalt u een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en de WGA, waarvan de hoogte onder andere afhangt van uw instroom in deze uitkeringen. Het UWV betaalt dan de uitkeringen en is ook verantwoordelijk voor de re-integratie.
  • U kunt er ook voor kiezen het risico van arbeidsongeschiktheid van uw (ex) werknemers zélf te dragen. U bent dan Eigenrisicodrager voor de WGA en/of Ziektewet en verantwoordelijk voor de uitkeringen aan uw (ex-)werknemers en de bijbehorende re-integratie(kosten).
  • Voorafgaand aan deze beslissing moet een analyse worden gemaakt van de verschillende opties. Daarnaast moeten er sessies worden ingepland met directie en leidinggevenden om bewustwording rondom dit onderwerp te creëren.

Kortom: het is van groot belang dat er een beleid/visie aanwezig is inzake de WGA en het Vangnet Ziektewet, dit kan grote kostenbesparingen opleveren. TP Verzuimbeheer heeft de kennis om hierover te adviseren. Wilt u weten of het Eigen Risicodragerschap voor de WGA of de Ziektewet in uw geval zinvol is? neem dan contact op.

Verzuim
begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Ziekte en Vroegpensioen
Juridische
ondersteuning

Wij kijken graag naar uw situatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen, vul dan ons formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Naar contact formulier

OF bel ons op 06 517 40 777