Wanneer is sprake van overgang van onderneming?

Vorige pagina

Wanneer is sprake van overgang van onderneming?

Op grond van jurisprudentie wordt voor ‘overgang van onderneming’ een ruim begrip gehanteerd, waarbij er door de Belastingdienst al snel wordt aangenomen dat hier sprake van is. Belangrijke criteria bij de bepaling of er sprake is van een overgang in de zin van artikel 7:662 BW zijn de aanwezigheid van een onderneming en het behoud van identiteit. Over met name dit laatste criterium is vaak veel discussie omdat ‘behoud van identiteit’ een breed en vaag begrip is dat in de wet niet nader wordt omschreven.

Let op!: Ook bij faillissement kan sprake zijn van ‘overgang van onderneming’. De overnemende partij moet zich ook dan bewust zijn van eventuele gevolgen voor de beschikking Werkhervattingskas WGA en ZW wanneer hij (delen van) een failliete boedel overneemt.

 

 

Verzuim
begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Ziekte en Vroegpensioen
Juridische
ondersteuning

Wij kijken graag naar uw situatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen, vul dan ons formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Naar contact formulier

OF bel ons op 06 517 40 777