Bedrijfsovername en ziekterisico’s

Vorige pagina

Bedrijfsovername en ziekterisico’s

Wanneer u van plan bent een bedrijf over te nemen, of u wilt alleen bepaalde activiteiten overnemen, dan is het raadzaam om de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid te analyseren en te betrekken bij de bepaling van de koopsom. Dit geldt niet alleen voor het historische en actuele verzuim, maar met name voor de hoogte van uw gedifferentieerde WGA en/of ZW premie als verkrijgende werkgever.

Zodra u activiteiten met personeel overneemt van een andere onderneming heeft u namelijk grote kans dat de Belastingdienst dit beschouwt als zogenaamde ‘overgang van onderneming’. De gedifferentieerde premie WGA en/of ZW van de verkopende partij wordt dan door de Belastingdienst naar evenredigheid aan u toegerekend. Uitgangspunt hierbij is de overgenomen loonsom. Dit kan zeer hoge en jarenlange extra kosten voor de overnemende werkgever met zich meebrengen. Zie voor een indicatie van deze kosten onze dienst ‘Ziektewet en WGA: publiek of privaat’.

Is een activa/passiva – transactie overgang van onderneming?

Bij een zogenaamde activa /passiva – transactie worden bepaalde activa en passiva van een bedrijf overgenomen. Werknemers die hiermee samenhangen worden meestal als onderdeel van de koop meegenomen, dit is ook logisch omdat deze medewerkers vaak samenhangen met de activiteiten. De praktijk en jurisprudentie leert dat de Belastingdienst dit soort transacties veelal ziet als ‘overgang van onderneming’. Daarmee neemt de werkgever automatisch een deel over van de gedifferentieerde WGA en/of ZW premie van de verkopende partij.

Kortom: het is van groot belang dat er, vooraf aan de overname, een gedegen analyse aanwezig is inzake de extra kosten bij overname met betrekking tot de WGA en het Vangnet Ziektewet. TP Verzuimbeheer heeft de kennis om hierover te adviseren. Wilt u weten of het Eigen Risicodragerschap voor de WGA of de Ziektewet in uw geval zinvol is?

Meer weten: neem contact met ons op.

Verzuim
begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Ziekte en Vroegpensioen
Juridische
ondersteuning

Wij kijken graag naar uw situatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen, vul dan ons formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Naar contact formulier

OF bel ons op 06 517 40 777