Verzuim begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Ziekte en Vroegpensioen
Juridische
ondersteuning

Welkom bij TP Verzuimbeheer

TP Verzuimbeheer zorgt voor het minimaliseren van uw verzuimkosten door toepassing van het Eigen Regie Model. Bij deze aanpak staat de werkgever centraal die zélf de regie voert en hierbij intensief wordt ondersteund door TP Verzuimbeheer. Eigen Regie voeren is vanzelfsprekend omdat de volledige financiële verantwoordelijkheid bij verzuim (vast én flex) inmiddels voor een periode van 12 jaar bij de werkgever ligt.

Nadrukkelijk worden ook andere oplossingen, zoals een Vaststellingsovereenkomst of (Vroeg) pensioen, bij de verzuimcase betrokken. Kortom, een integrale aanpak op dossierniveau. De uitkomst: een hoogwaardig verzuimbeleid waarmee een structureel laag verzuim wordt gerealiseerd met minimale instroom in de ZW en de WGA.

Meer over ons